Aydın


İki hissəli məhəbbət dramı
Müəllif:Cəfər Cabbarlı
Quruluşçu rejissor və
səhnə redaksiyasının müəllifi:
CƏNNƏT SƏLİMOVA (Xalq artisti)
Quruluşçu rəssam: TAİR TAİROV (Xalq Rəssamı)
Bəstəkar: FİRUDİN ALLAHVERDİ
Tamaşanın plastik həlli: NİCAT KAZIMOV (Əməkdar Artist)
Rollarda: Aydın - Nofəl Vəliyev (Əməkdar Artist)
Şövqi Hüseynov(Əməkdar Artist)
Gültəkin - Simuzər Ağakişiyeva
Surxay - Aydın Dəmirov,
Rəşad Səfərov
Dövlət bəy - Seyidşah Məmmədov (Əməkdar Artist),
Elşən Rüstəmov (Əməkdar Artist),
Rövşən Abbasov
Tamaşanın müddəti:I hissə - 1 saat 15 dəqiqə
II hissə - 50 dəqiqə
Xülasə: C. Cabbarlının “Aydın” tamaşası təbəqələşmə prosesində insanların zümrələrə ayrılmasından, maliyyə problemlərinin ailələrə gətirdiyi bəlalardan, insan mənəviyyatına vurulan zərbədən, saf sevgiyə münasibətlərindən bəhs edir. Bu monumental tamaşa gözəl musiqi dramaturgiyasına və dekorasiyaya malikdir. Tamaşanın ideyası bəşəri duyğulara kökləndiyi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Tamaşadan fotolar:


Copyrights © , Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı     |     Saytın hazırlanması: Proqres IPX