Bədii heyətBƏHRAM OSMANOV
Baş rejissor
Ətraflı
OSMANOV BƏHRAM MƏCİD OĞLU
Baş rejissor


1 noyabr 1962-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1980-1985-ci illərdə M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun "dram rejissoru" üzrə təhsil alıb.
1979-1980-cı illərdə Gəncə Dövlət Dram Teatrında çalışıb.
1982-1983-cü illərdə İliç adına Mədəniyyət Sarayında özfəaliyyət dramının rəhbəri, 1987-2010-cu illərdə Akademik Milli Dram Teatrında quruluşçu rejissor vəzifələrində çalışıb.
2012-ci ilin sentyabr ayının 1-dən Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının baş rejissoru vəzifəsində fəaliyyət göstərir.
2014-cü ilin mart ayının 27-də Kalmıkiya Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi Fəxri adına layiq görülmüşdür.
1 may 2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatına layiq görülmüşdür.
10 may 2019-cu il tarixində Azərbaycan respublikası Prezidentinin mükafatına layiq görülmüşdür.Quruluş verdiyi əsas tamaşalar:

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı:

1. "Cəza" - (Ə.Əmirli)
2. "Hacı Qara" - (M.F.Axundzadə)
3. "Ezop" - (G.Fiqeyredo)
4. "Yaddaş ağrısı" - (H.Mirələmov)
5. "36-dan 6-sı" - (İnna Qaruçava, Petr Xotyanovski)
6. "Viktoriya" - (K.Hamsun)
7. "Axır ki, qurtardı" - (P.Turrini)
8. "Hacı Qara" - (M.F.Axundzadə - yeni quruluşda)
9. "Mən gəldim, qızlar" - (L.Nuren)
10. "Hasarın o üzü" - (Ə.Əmirli)
11. "Qırmızı papaq" - (Y.Şvarts)
12. "Sarıköynəklə Valehin nağılı" - (İ.Əfəndiyev)
13. "Miras" - (H.Mirələmov)
14. "Biri var idi, biri yox" - (Ə.Ol)
15. “Uzuncorab Pippi” - A.Lindqren
16. “Ünvansız qatar” - Ə.Əmirli
17. “Don Kixot” - M.Servantes
18. “Varislər” - İ.Zeyniyev

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı:

1. "Şüşə heyvanxana" - (T.Uilyams)
2. "Cəzasız günah", "Hara gedir bu dünya?" - (B.Vahabzadə)
3. "Qarağaclar altında ehtiras" - (Y.O’Nil)
4. "Ana intiqamı"- (V.Babanlı)
5. "Ağqoyunlular və Qaraqoyunlular" - (Ə.Əmirli)
6. "Köhnə ev" - (Ə.Əmirli)
7. "Varlı qadın" - (Ə.Əmirli)
8. "Mesenat" - (Ə.Əmirli)
9. "Ədirnə fəthi" - (C.Cabbarlı)
10. "Kral Lir" - (U.Şekspir)
11. "Şah Edip" - (Sofokl)
12. "Pompeyin Qafqaza yürüşü" - (N.Həsənzadə)
13. "Hələ "sevirəm" deməmişdilər" - ( Novruzov)
14. "Oyuncaq ev" - (H.İbsen)
15. "Gəncə qapıları" - (H.Mirələmov)
16. "Uçqun" - (T.Cücenoğlu)
17. "Kaş araba aşmayaydı" - (O.İoseliani)
18. "Cinayət oyunu" - (F.Dostoyevski)
19. "Herostratı unudun" - (Q.Qori)
20. “21:15 qatarı” - (T.Ozbay)

Füzuli Dövlət Dram Teatrı:

1. "Diribaş adamlar" - (V.Şukşin)

Gəncə Dövlət Dram Tetrı:

1. "At ilinin birinci ayı" - (R.Novruzov)
2. "Kəllə" - (N.Hikmət)
3. "Ölüm hökmü" - (Elçin)

Lənkəran Dövlət Dram Teatrı:

1. "Yudif" - (A.Tammsaars)
2. "Günahsız müqəssirlər" - (A.Ostrovski)

Musiqili Komediya Teatrı:

1. "Evlənmə" - (N.V.Qoqol)
2. "Kimyagər" - (M.F.Axundzadə)

Mingeçevir Dövlət Dram Teatrı:

1. "Son reportaj” - (İ.Fəhmi)

B.Basanqov adına Kalmık Milli Dram Teatrı:

1. “Sevən qadın” - Ə.Əmirli
2. “Gözlə məni” - Ə.Əmirli

Azərbaycan televiziyası:

1. "6 saylı palata" - (A.Çexov)
2. "Bəyaz gecələr" - (F.Dostoyevski)
3. "Yurd yeri" - (E.Mehrəliyev)
4. "Qu quşunun məhəbbəti" - (Şahin)


CƏNNƏT SƏLİMOVA
Quruluşçu rejissor
Ətraflı
SƏLİMOVA CƏNNƏT ƏLİBƏYOVNA
Quruluşçu rejissor


20 yanvar1940-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub.
1957- 1962-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin "filologiya", 1962-1967-ci illərdə Leninqrad Dövlət Teatr Musiqi və Kinematoqrafiya İnstitutunun "dram rejissoru" fakultələrində təhsil alıb.
Əvvəllər S.Vurğun adına Rus Dram Teatrı və Musiqili Komediya Teatrlarında rejissor kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Bakı Kamera Teatrının yaradıcısı və bədii rəhbəri olmuşdur.
1972-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
2001-ci ildən Prezidentinin təqaüdçüsüdür. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professorudur.
2009-cu il aprel ayının 8-dən 2012-ci il sentyabr ayının 1-dək Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının baş rejissoru vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir. Hazırda teatrda quruluşçu rejissor vəzifəsini icra edir.Quruluş verdiyi əsas tamaşalar:

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı:

1. "Aydın" - (C.Cabbarlı)
2. "Şeyx Sənan" - (H.Cavid)
3. "Hekayəti xırs quldurbasan" - (M.F.Axundzadə)
4. "Məkkəyə gedən yol" - (C.Məmmədquluzadə)
5. "Cəsur qurbağa balası" - (L.Ustinov)
6. "Axırıncı qatar, yaxud itlər" - (O.Kazımi, İ.Fəhmi)
7. "Ezop" - (G.Fiqeyredo)
8. "Sərgüzəşti vəziri Xani Lənkəran" - (M.F.Axundzadə)
9. "Mənim ağ göyərçinim" - (T.Vəliyeva)
10. "Göyçək Fatma" - (Azərbaycan Xalq nağılı)
11. "Mən səni sevirəm -M.S.S" - (Ə.Əmirli)
12. "Romeo və Cülyetta" - (U.Şekspir)
13. "Buzovna kəndinin əhvalatları" - (Elçin)
14. "Don Rafaello Tranbomçu" - (F.Peppino)
15. "Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli şah" - (M.F.Axundzadə)
16. "Əlincə qalası" - (Dilsuz)
17. "İtalyansayağı xoşbəxtlik" - (D.Fo, P.Filippo)
18. "III Riçard" - (U.Şekspir)
19. "Mehmanxana sahibəsi" (K.Qaldoni)
20. “Dəlixanada qətl” - F.Dürrematt

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı:

1. "Fərhad və Şirin" - (S.Vurğun)

Opera və Balet Teatrı:

1. "Söyüdlər ağlamaz" - (Ə.Bədəlbəyli)
2. "Sevil" - (F.Əmirov)
3. "Traviata" - (C.Verdi)
4. "Məsxərəçilər" - (C.Leonkovallo)
5. "Bohema" - (C.Puççini)

Musiqili Komediya Teatrı:

1. "Silva" - (İ.Kalman)
2. "Bayadera" - (İ.Kalman)
3. "Maritsa" - (İ.Kalman)
4. "İddialı qaraçı" - (İ.Kalman)
5. "Şən dul qadın" - (F.Leqar)
6. "O olmasın, bu olsun" (Ü.Hacıbəyov)

Rus Dram Teatrı:

1. "Vanya dayı" - (A.P.Çexov)
2. "İdiot" - (F.M.Dostoyevski)
3. "Kuraj ana və onun uşaqları" - (B.Brext)
4. "İvanov" - (A.P.Çexov)
5. "Mehmanxana sahibəsi" - (K.Qaldoni)
6. "Beluginin evlənməsi" - (A.Ostrovski)

Bakı Kamera Teatrı:

1. "Qodo həsrətində" - (S.Bekket)
2. "Ezop" - (G.Fiqeyredo)
3. "İtlər" - O.Kazımi, İ.Fəhmi)
4. "Hekayəti- xırs quldurbasan" - (M.F.Axundov)


NİCAT KAZIMOV
Quruluşçu rejissor
Ətraflı
NİCAT MİRƏZİZ OĞLU KAZIMOV
Quruluşçu rejissor


17 iyun 1972-ci ildə Dəvəçidə doğulub. 26 iyun 1996-cı ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət universitetinin "Dram teatrı və kino aktyorluğu" fakültəsini bitirib.
01 oktyabr 1993 -cü ildən Gənc Tamaşaçılar teatrında aktyor, 2006-cı ildən isə həm də quruluşçu rejissor kimi fəaliyyət göstərir. 2000-ci ildə “Ələddinin sehrli tamaşasına görə ilin rejissoru seçilmişdir. Hazırladığı “Pəri Cadu” tamaşasına görə “Zirvə” mükafatına layiq görülmüşdür. Bir çox Beynəlxalq Festivalların iştirakçısı olmuşdur . Gənc Tamaşaçılar Teatrında oynadığı tamaşaların sayı 60-ı keçib, 20-dən çox tamaşaya və bir çox dövlət tədbirlərinə quruluş verib. Uzun müddət ölkənin müxtəlif telekanallarında aparıcı işləyib.
2013-cü ilin iyun ayının 25-də Əməkdar Artist fəxri adına layiq görülmüşdür.
2014-cü ilin dekabr ayında Nicat Kazımov “Tarixin canlı səhifələri” I və II Gənclər Festivallarında rejissor işinə görə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomuna layiq görülmüşdür.
2015-ci ilin iyul ayında N.Kazımov “Ən yaxşı rejissor işi” (uşaq tamaşaları üzrə) nominasiyası ilə teatrın təsis etdiyi “Sima” mövsümi mükafatı ilə təltif olunmuşdur.
10 may 2019-cu il tarixində Azərbaycan respublikası Prezidentinin mükafatına layiq görülmüşdür.


Quruluş verdiyi əsas tamaşalar:

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı:

1. "Tık-tık və tuk-tuk" (Nicat Kazımov)
2. "Cənnətin üç alması" (Nicat Kazımov)
3. "Ələddinin sehrli çırağı" (Ərəb xalq nağılı)
4. "Pişiyin evi" (Samuil Marşak) - rus bölməsi
5. "Zoluşka" (Şarl Perro) - rus bölməsi
6. "Ah, qadınlar, qadınlar" (Marat Haqverdiyev) azərbaycan və rus bölməsində)
7. "Pəri cadu" (Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev)
8. "Çəkməli pişik" (Ş.Perro)
9. "Yatmış gözəl" (B.Marvin)
10. "Şahzadə Xəzərin nağılı" - (N.Kazımov, K.Ağabalayev)
11. "Qoca kloun" (M.Vişnek)
12. "Şəngülüm, şüngülüm, məngülüm" - (M.Müşfiq)
13. "Danışan gəlincik" - (A.Şaiq)
14. “Qoğalın nağılı” - (Xalq nağılı)
15. “Çirkin ördək balası” - (H.X.Andersen)
16. “Leyli və Məcnun” - M.Füzuli
17. “Öldürsənə məni, Canikom?!” - Ə.Nesin
18. “Bremen musiqiçiləri” - Y.Entin, V.Livanov
19. “Tanrıya 14 məktub” - E.E.Şmidt Akademik Milli Dram Teatrı:

1."Kabuslar" - (E.Filippo)
2."Məlikməmməd" (Nicat Kazımov)
3."Zorən şorgöz" - (Rey Kluni)
4."Kölgə" (Y.Şvarts)

Akademik Milli Dram Teatrı: (aktyor kimi)

1. Riçard Uilli - ("Zorən şorgöz" Rey Kluni)
2. Məxfi məsləhətçi - ("Kölgə" Y.Şvarts)

Əsas rolları:

1. Keçibanu - («Şəngül, Şüngül, Məngül», Mehman Musayev)
2. Qara cadugar - («Ələddinin sehrli çırağı», Nicat Kazımov)
3. Sofi - («Mahmud və Məryəm», Elçin)
4. Tuk-Tuk - («Tıq-Tıq və Tuk-Tuk», Abdulla Şaiq)
5. Ömər İtməz - («Məhəbbət bir bəladır», Əhməd Orucoğlu)
6. Bayandur - («Büllur sarayda», İlyas Əfəndiyev)
7. Divşən - («Cənnətin üç alması», Nicat Kazımov)
8. Savalan - («Məhv olmuş gündəliklər», İlyas Əfəndiyev) - rus bölməsi
9. İbadulla - («Ağ dəvə», Elçin)
10. Elnur - («Mənim ağ göyərçinim», Tamara Vəliyeva)
11. Adil - («Ah, qadınlar, qadınlar», Marat Haqverdiyev) - azərbaycan və rus bölməsində
12. Namiq - («Nənənin kələyi», Əhməd Orucoğlu)
13. Çetin bəy - («Olmuş əhvalat», Aqşin Babayev)
14. Filosof Firudin - («Ölüm hökmü», Elçin)
15. Naday - («Hind fantaziyası», Rafiq Əliyev)
16. Keçi - («Pişiyin evi», Samuil Marşak) - rus bölməsi
17. Şahzadə - («Sirli dəyirman», Firuz Məmmədov)
18. Müəllif - («Ana qaz», Rəsul Rza)
19. Çingiz Mustafayev - («Dördüncü təcavüz olmayacaq», Miryusif Mirnəsiroğlu)
20. İblis - («Pəri Cadu», Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev)
21. Şah - («Zoluşka», Şarl Pero) - rus bölməsi
22. Füsnkar - («Yatmış gözəl» B.Marvin)
23. Savalan («Məhv olmuş gündəliklər» İ.Əfəndiyev)
24. Tibalt («Romeo və Cülyetta» U.Şekspir)
25. Nicat - («Qoca kloun» M.Vişnek)
26. Oxxay («Şahzadə Xəzərin nağılı» K.Ağabalayev, N.Kazımov)
27. Axsitan - (“Leyli və Məcnun”, M.Füzuli)

VAQİF ƏSƏDOV
Quruluşçu rejissor
Ətraflı
ƏSƏDOV VAQİF FİRUDİN OĞLU
Quruluşçu rejissor


05 aprel 1947-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında anadan olub.
1969-cu il may ayının 25-dən Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun "Dram və kino aktyorluğu" fakültəsini bitirib.
1969-cu ildən Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında aktyor, quruluşçu rejissor, baş rejissor vəzifələrində çalışıb.
1989-cu il yanvar ayının 1-dən Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının quruluşçu rejissorudur.
1977-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, 16 may 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti fəxri adları ilə təltif olunmuşdur.
15 may 2006-cı ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdçüsüdür.
10 dekabr 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri diplomuna layiq görülmüşdür.Quruluş verdiyi əsas tamaşalar:

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı:

1. "Açıl, bənövşəm açıl" - (İ.Coşgun)
2. "Mağara" - (A.Həsənzadə)
3. "Ana laylası" - ( İ.Coşgun)
4. "Məhv olmuş gündəliklər" - (İ.Əfəndiyev) (rus bölməsi)
5. "Adsız" - (F.Mustafa) (rus dilində)
6. "Oliver Tvistin macəraları" - (Ç.Dikkens)
7. "Məhv olmuş gündəliklər" - (İ.Əfəndiyev) (azərbaycan bölməsi)
8. "Qaraca qız" - (S.S.Axundov, A.Şaiq)
9. “Yarımçıq qalmış” - Y.Abramov, L.Bəyim

Akademik Milli Dram Teatrı:

1. "Burlaxatun" - (N.Xəzri)

Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı:

1. "Mənim nəğməkar bibim" - (Ə.Əylisli)
2. "Qiymətli qafiyələr" - (Ə.Əylisli)
3. "Bir cüt bədmüşk ağacı" - (Ə.Əylisli)
4. "Qara ağaclıq altında məhəbbət" - (Y.Onil)
5. "Elektra" - (Sofokl)
6. "Sükut divarı" - (Paolo Messini)

İrəvan Dövlət Dram Teatrı:

1. "Məhəbbət yaşayır hələ" - (Hidayət)
AĞALAR İDRİSOĞLU
Quruluşçu rejissor
Ətraflı
AĞALAR İDRİSOĞLU (MEHDİYEV)
Quruluşçu rejissor


1950-ci ilin mart ayının 16-da Masallı rayonunun Digah kəndində anadan olub.
1975-ci ildə M.A. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti) dram və kino aktyorluğu fakültəsini və 1986-cı ildə A.V. Lunaçarski adına Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunun ( indiki Beynəlxalq Teatr Akademiyası) rejissorluq fakültəsini bitirib.
1997-2000-ci illərdə Dağıstan-Azərbaycan Beynəlmiləl Teatr truppasının rəhbəri, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı idarə heyətinin üzvü və katibi olub.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.
2013-cü ilin iyun ayının 25-də Əməkdar İncəsənət Xadimi adına layiq görülmüşdür.Quruluş verdiyi əsas tamaşalar:

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı:

1. Vaqif Əlixanlı "Əcəl atı"
2. Firuz Mustafa "Pələng ili"
3. Panço Pançev "Dörd əkizin nağılı"
4. Xanımana Əlibəyli “Aycan”

Azərbaycan Dövlət Gənclər Teatrında:

1. Ağalar İdrisoğlu "İnan mənə"
2. Zeydulla Ağayev "Haray"
3. Vaqif Əlixanlı " Baş daşları ilə söhbət" ( monotamaşa)
4. İlyas Əfəndiyev "Məhv olmuş gündəliklər"
5. Aleksandr Suxovo-Kobılin "Tarelkinin ölümü"
6. Hidayət "Məhəbbət yaşayır hələ"

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev adına Ağdam Dövlət Dram Teatrında:

1. Məhərrəm Əlizadə - "İlk qurban"
2. Loğman Rəşidzadə "Toya bir gün qalmış"
3. Eduard Bobrov (t. e. Zakir Abbas) "Vicdanla üz-üzə"
4. Alber Kamyu (t. e. Vaqif Əlixanlı) "Qismət"
5. Zəlimxan Yaqub "Aşıq Ələsgər"
6. Georgi Caqarov (t. e. Tofiq Məmmədov) "Prokuror"
7. Georgi Xuqayev (t. e. Ağalar İdrisoğlu) "Qaqutsa, Babutsa, Danel, Dardanell"
8. Aleksandr İvaşenko (t. e. Fikrət Sultanov) "Uşağa bir üç yazın!"
9. Cəfər Cabbarlı "Oktay Eloğlu"
10. Əli Səmədli "Analar və oğullar"
11. Leonid Cuxavitski (t. e. Camal Yusifzadə) "Şahzadə və bacatəmizləyən"

Hüseyn Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Musiqili-Dram Teatrında:

1. Rafiq Səməndər "Dəyişmə"
2. Camal Yusifzadə "Səhər qatarı"
3. Üzeyir Hacıbəyov "Arşın mal alan"
4. Georgi Xuqayev ( t. e. Ağalar İdrisoğlu) "Qocaların məhəbbəti"
5 Ağalar Mirzə "Məlikməmmədin yeni sərgüzəştləri"
6. Georgi Xuqayev ( t. e. Ağalar İdrisoğlu) "Varlı ev"
7. Akif Həsənoğlu "Yanmış evin nağılı"
8. Akif Həsənoğlu "Dünyaxanım ev axtarır" ( Valeh Kərimovla birlikdə)
9. Ağalar İdrisoğlu "Sabir Rüstəmxanlının portret cizgiləri"
10. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və Can Kever "Ağa Məhəmməd şah Qacar" (Şahmar Qəribli ilə birlikdə)
MUSTAFA MUSTAFAYEV
Baş rəssam
Ətraflı
MUSTAFAYEV MUSTAFA VAQİF OĞLU
Baş rəssam


1978-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunun “Kitab qrafası” fakültəsinə daxil olmuş, 1999-cu ildə oranı bitirmişdir. Həmin il magistraturaya daxil olmuş, 2001-ci ildə magistraturanı bitirmişdir.
1995-2012-ci illərdə Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışıb.
2013-2015-ci illərdə “Qala qroup” Şirkətində İcraçı direktor, 2015-2018-ci illərdə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında baş rəssam vəzifələrində çalışıb.
2014, 2016, 2018-сi illərdə Tiflisdə keçirilən Beynəlxalq Teatr rəssamları “Bienali”də həm iştirakçı, həm də kurator kimi iştirak edib.
2018-ci ildə Moldovada keçirilən III Beynəlxalq “Teatr Posteri” adlı sərginin Laureatıdır.
2019-cu il fevralın 01-dən Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında baş rəssam vəzifəsində çalışır.Quruluş verdiyi əsas tamaşalar:

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı:

1. S.S Axundov “Qaraca qız” - rej. Loqman Kərimov
2. “Ələddinin sehirli çırağı” - rej. N.Kazımov
3. “Dünya xalqlarının nağılları” - rej. Loqman Kərimov
4. M.Mirnəsiroğlu “Şəhərli kürəkən” - rej. Rafik Əliyev
5. R.Rza “Xeyir və şər” - rej. N. Kazimov
7. “Qar kraliçası” rej. - Loqman Kərimov
8. “Göycək Fatma” - rej. Cənnət Səlimova
9. M.Haqverdiyev “Ah qadınlar, qadınlar” - rej. N. Kazimov
10. A.Puşkin “Qızıl xoruz” nağılı - rej. Tural Mustafayev
11. V.Şekspir “Səhvlər komediyası” - rej. Loqman Kərimov

“Yüg” Dövlət Teatrı:

1. F.Kafka “Darvaza taqqıltısı” - rej. Tural Mustafayev
2. F.Kafka “Muğənni Jozefina” - rej. Tural Mustafayev
3. İ.İbrahimli “Günlərin bir günü” - rej. Tural Mustafayev

Sumqayıt teatrı:

1. Ə.Haqverdiyevın “Ağa Məhəmməd Şah Qacar” - rej. Tural Mustafayev
2. M.F.Axundzadə “Haci Qara” - rej. Firudin Məhərəmov
3. H.Orucov “Burdan min atlı keçdi” - rej. Firudin Məhərəmov
4. T.Özakman “Ocaq” - rej. Firudin Məhərəmov
5. N.Muradoqlu “Zülmətdə Nur” - rej. Firudin Məhərəmov

Çimkent opera teatrı (Qazaxıstan):

1. Dj.Verdi “Traviata” - rej. Ali Usubov

Karaqanda Rus Dram Teatrı (Qazaxıstan):

1. N.Saymon “Əfəllər” - rej. Mikayil Mikailov
2. F.M Dostoevskiy “Mordasov əhvalatlari” - rej. Mikayil Mikailov

Karaqanda Musiqili teatrı (Qazaxıstan):

1. R.Hacıyev “Qavkazlı qardaşqızı” - rej Ali Usubov

Gəncə Dövlət Dramatik Teatrı:

1. Molyer “Skapenin kələyi” - rej. Gümrah Ömər
2. N.Qoqol “Evlənmə” - rej. İradə Saya

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı:

1. “Xanıma” - rej. Mikayıl Mikayılov
2. “Şah və Şair” - rej. Mikayıl Mikayılov
3. “İlahi Oyun” - rej. Mikayıl Mikayılov

Mingəçevir Musiqili Dram Teatrı:

1. “1001 gecə” - rej. İradə Saya

Lənkəran Musiqili Dram Teatrı:

1. “Ovod” - rej. Tural Mustafayev
2. “Ruhlar” - rej. Tural Mustafayev

Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı:

1. Elcin. “Aktyorun taleyi” - rej. İrana Tağızadə
2. Noel Kuard “Bliss ayləsi” - rej. Y. Şarovski
3. A.Larin “Kazanova” - rej. İlqar Safat
4. “Ali və Nino” - rej. İlqar Safat

Qaqauz Milli Dram Teatrı (Moldova):

1. Con Patrik “Mənim əziz Pamelam” - rej. Tural Mustafayev

Adana Bələdiyyə Teatrı (Türkiyə):

1. N.Qoqol “Bir dəlinin yazılari” - rej. İsrafil İsrafilov

Kino fəaliyəti::

1. “Çalış nəfəs alma” - rej. A.Abdullayeva
2. “Nəfəs” (quruluşcu rəssam) - rej.E.Rzayev
3. “Günaydın mələyim”(geyim eskizləri) - rej. O.Mirqasımov
4. “Aktrisa” (quruluşcu rəssam) - rej. R.İssak
5. “Zaman Qatarı” - rej. Kənan Musayev
6. “Fenomen” - rej. Mikayil Mikayilov

ŞAMXAL NOVRUZLU
Musiqi tərtibatçısı
Ətraflı
ŞAMXAL SAHİB OĞLU NOVRUZLU
Musiqi tərtibatçısı

21 oktyabr 1989-cu ildə Bakıda doğulub. 2013-cü ildə Azərbaycan Turizm İnstitutunu bitirib. 2016-2017-ci illərdə Ostankino Kino və Televiziya məktəbinin səs rejissorluğu fakültəsində təhsil alıb.
2017-2018-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrda səs rejissoru vəzifəsində çalışıb.
2018-ci ildən Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında fəaliyyətini davam etdirir.
ƏLƏSGƏR MURADXANLI
Truppa müdiri
Ətraflı
14:47 05.06.2014
MURADXANLI ƏLƏSGƏR CƏLAL OĞLU
Truppa müdiri

10 iyul 1964-cü ildə Ağdam rayonu Gülablı kəndində anadan olub.
1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncsənət Universitetinin "Mədəni-maarif" fakültəsini bitirmişdir.
1993-cü ilin sentyabr ayının 1-dən Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında truppa müdiri vəzifəsində çalışır.
10 dekabr 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının “Tərəqqi medalı” ilə təltif olunub.
ZƏMİNƏ ELBİR
Bədii quruluş hissə müdiri
Ətraflı
ORUCOVA ZƏMİNƏ YAŞA QIZI
Bədii quruluş hissə müdiri

30 dekabr 1975-ci ildə Goranboy rayonu Qarasüleymanlı kəndində anadan olub.
1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin "Televiziya rejissorluğu" fakültəsini bitirib.
Əvvəllər Azərbaycan Dövlət Silahlı Qüvvələrinin Mahnı və Rəqs Ansamblında, Tənqid-Təbliğ Teatrında aktrisa vəzifəsində çalışıb.
2001-ci il mart ayının 1-dən Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında assistent, 2001-ci il noyabr ayının 2-dən Bədii quruluş hissə müdiri vəzifəsində çalışır.
RAFİQ RƏHİMLİ
Ədəbi dram hissə müdiri
Ətraflı
RƏHİMLİ RAFİQ SƏFƏR OĞLU
Ədəbi dram hissə müdiri

03 yanvar 1956-cı ildə Lənkəran şəhərində anadan olub. 1989-cu ildə BDU-nun jurnalistika fakültəsini, 1994-cü ildə "Müstəqil Rs" nəzdində ali rejissorluq kursunu bitirmişdir.
1984-1993-cü illərdə Azərbaycan radiosunda, 1994-2000-ci illərdə dövlət televiziyasında müxbir və redaktor, 2000-2002-ci illərdə İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrında ədəbi-dram hissəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır.
2002-ci ilin dekabr ayından Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında ədəbi-hissə müdiri vəzifəsində çalışır.
O, 1996-2006-cı illərdə bir sıra dövlət tədbirlərinin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru olmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin 30 illiyinə həsr olunmuş rəsmi Dövlət tədbirinin ssenari müəllifi, Azərbaycan Sərhəd qoşunlarının yubileyi və digər tədbirlərin rejissoru və müəllifi olmuşdur.
“Rəfiq” ədəbi məcmuəsinin təsisçisi və baş redaktoru olan R.Rəhimlinin 2008-ci ilin iyun ayından “inter.az” (Rusiya) televiziya kanalında hər ay Azərbaycanın teatr sənətinə həsr olunmuş “Pərdəarxası” verilişi yayımlanır.
1994-cü ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi, 2000-ci ildən Teatr Xadimləri İttifaqının üzvüdür. Iki dəfə müsabiqə (1985-ci il, tələbələr arasında oşerk və 1993-cü ildə radioese) qalibi olmuş, 2004-2005-ci illərdə iki dəfə "XXI əsr ziyalıları" Beynəlxalq layihəsinin qalibi, 2005-ci ildə "Qızıl kitab" mükafatı laureatı olmuşdur.
2013-cü ilin iyun ayının 25-də Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təsis etdiyi "Fəxri Mədəniyyət İşçisi" döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.
10 dekabr 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adı ilə təltif olunub.

Çap olunmuş kitabları:

1. “Efirin göz yaşları” - “Şirvannəşr” - 2003 (90-cı il hadisələri)
2. “Teatr kraliçası” - “Adiloğlu” - 2004 (Amaliya Pənahova haqqında)
3. “Həmişə təravətli sənət” - “Nağıl evi” - 2005 (Səyavuş Aslan haqqında)
4. “Səhnə-səadətimdir” - “Bakı” - 2008 (Rafiq Əzimov haqqında)
5. “Səhnə də bir həyatdır” - “Adiloğlu” - 2012 (Lətifə Əliyeva haqqında)
“Səhnəmizin eşq Leylası” (Səkinə İsmayılova haqqında), “Bənövşə ətirli səs” (Gülüstan Əliyeva haqqında), “Kral təcəssümü” (Nurəddin Mehdixanlı haqqında), “Teatrımızın Lütfüsü” (Lütfü Məmmədbəyli haqqında) və başqa kitabları çap üçün yaradıcılıq prosesindədir.

Tərcümələri:

1. Eduardo De Filippo - “Silindr və ya məhəbbət oyunu” - Estrada teatrı
2. Sofokl - “Şah Edip, yaxud alın yazısı” - Akademik Milli Dram Teatrı
3. Jan Rassin - “Fedra”- Akademik Milli Dram Teatrı
4. Mohan Rakeş “Bir ailədə” - Akademik Milli Dram Teatrı
5. B.Brext- “Kuraj ana” - Akademik Milli Dram Teatrı

Ssenarisi əsasında televiziya filmləri:

1. "Aylı gecənin nağılı" (Şekspirin sonetləri əsasında)
2. "Qız qalası"

Tamaşaya qoyulmuş orijinal əsərləri:

1. “Bahar xoş gəlibdir Azərbaycana” - Akademik Milli Dram Teatrı
2. “Novruz sərgüzəştləri” - Akademik Milli Dram Teatrı
3. “Gözəllik müsabiqəsi” - Akademik Milli Dram Teatrı
4. “Yeni il” - İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı
5. “Sevgi nağılı” - Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı
6. “Ağ kəlağayı” - Lənkəran Dövlət Dram Teatrı
7. “Qobustan əfsanəsi” - Gəncə Dövlət Dram Teatrı
8. “Gizli məhəbbət” - Mingeçevir Dövlət Dram Teatrı
9. “Göyçək Fatma” - Salyan Dövlət Dram Teatrı
10. “Sönmüş talelər” - Dərbənd Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı
11. “Gözəlçə” - Tərtər Uşaq Yaradıcılıq Birliyi
12. “...Maksi güman” - “Ofeliya” musiqili salonu
13. “Balqabaq” - “Ofeliya” musiqili salonu
14. “Kişidi bu” - Gənclər Teatr Studiyası
15. “Gözəlçə” - Gənclər Teatr Studiyası
16. “Məzhəkəçilər” - Çarli Çaplin Teatr Qrupu
17. “Tənha qadın” - Çarli Çaplin Teatr Qrupu
18. “Sənin izinlə” - “Haray” Mono Teatrı
19. “Həcər nənənin nağılı” - “Haray” Mono Teatrı
20. “Dost-dosta tən gərək” - “İncəsənət” Teatr Studiyası
ZEMFİRA BAĞIR-ZADƏ
Kitabxanaçı
Ətraflı
BAĞIR-ZADƏ ZEMFİRA MUSA QIZI
Kitabxanaçı

14 may 1951-ci ildə anadan olub. 1971-77-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun teatrşünaslıq fakültəsində ali təhsil alıb.
1971-ci ildən bu günə kimi Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında kitabxanaçı vəzifəsində çalışır.
Bu illər ərzində teatrın kitab fondunun zənginləşdirilməsi, mühafizəsi, təbliği və teatr əməkdaşlarına xidmət işində böyük əməyi vardır.
O, teatrda işlədiyi müddətdə öz sənətinə həssaslıqla yanaşanaraq, aktyorlarla və kollektivin digər üzvləri ilə səmimi ünsiyyət qurmağı bacardığı üçün hamının hörmətini qazanmışdır.
8 mart 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adı ilə təltif olunub.
PƏRVİN NURƏLİYEVA
Mətbuat katibi
Ətraflı
NURƏLİYEVA PƏRVİN ƏLƏMDAR QIZI
Mətbuat katibi

1984-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. 2000-ci ildə Bakı şəhəri 208 saylı orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib. 2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin bakalavr pilləsinə daxil olub. 2009-cu ildə həmin universitetin “Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisası üzrə magistr pilləsinə daxil olub, 2012-ci ildə əla qiymətlərlə bitirib. 2012-ci ildə həmin universitetin “Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisası üzrə doktorantura pilləsinə qəbul edilib. 2017-ci ildə Xalq yazıçısı Anarın nəsrini tədqiq edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə edib və elmi ada layiq görülüb. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində “Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı” kafedrasının müəllimi vəzifəsində çalışır.
Elmi və bədii yaradıcılıqla məşğul olur. “525-ci qəzet”in yazarıdır. Gənclər və İdman Nazirliyinin “İlin gənci”, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Qızıl Kəlmə”, Ədəbiyyat fondunun Rəsul Rza adına Beynəlxalq mükafatına, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun “İlin gənc alimi” mükafatına layiq görülüb. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Türkiyənin Avrasiya Yazarlar Birliyinin üzvüdür. Mətbuatda esse, hekayə, publisistik məqalə və ədəbi müsahiblərlə çıxış edir. “Qar yağacaq” və “Balerin”(türkcə), “Dlya Samira” (rusca) adlı nəsr kitablarının müəllifidir. Hekayələri rus, türk, latış və litva dillərinə tərcümə olunaraq müxtəlif xarici ölkə dərgilərində yayımlanıb.
Xalq yazıçısı Anarın yaradıcılığını təhlil edən “Anar dünyası” kitabının müəllifidir. Eyni zamanda “Qadın olmaq”, “Sevdim səni” esselər kitabları Bakıda işıq üzü görüb. Türkiyədə “Balerin”, “Anarın dünyası”, “Sevdim seni” adlı kitabları türkcə nəşr olunub. Bakıda “Sevdim səni” kitabı ən çox satılan kitablar siyahısında birinci pilləni tutub.
Bir sıra uşaq pyeslərinin müəllifidir. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında “Balaca və damda yaşayan Karlson”, “Qoğalın sərgüzəştləri”, “Dəcəl keçi”, “Mauqli” pyeslərinə quruluş verilib. Çexovun “Qu quşu nəğməsi” pyesinin motivləri əsasında yazdığı “Sonuncu” pyesinə Xalq artisti, rejissor Ramiz Həsənoğlu YUĞ teatrı səhnəsində quruluş verib.
Həmçinin “Nənələr ərə gedir” pyesinə əməkdar incəsənət xadimi, Gənc Tamaşaçılar Teatrının baş rejissoru Bəhram Osmanov Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında quruluş verib.
Latviyada, Litvada, Qazaxıstanda, İtaliyada, Rusiyada, Türkiyənin ən müxtəlif şəhərlərində bir neçə dəfə Azərbaycan gəncliyini təmsil edib. Türkiyənin Avrasiya Yazarlar Birliyinin “Kitabi - Dədə Qorqud” pyes yarışmasında “Aşar keçər Arazı” pyesi qaliblər sırasında olub, mükafata layiq görülüb.
2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Gənclər üçün Prezident Mükafatına layiq görülüb.
2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Mətbuat günü münasibətiylə Fəxri Fərmana layiq görülüb.
01 sentyabr 2018-ci ildən Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının Mətbuat xidməti vəzifəsinə təyin edilib. Ailəlidir, bir övladı var.
İSKƏNDƏROV ÖTKƏM
Uşaq və yeniyetmələrlə tərbiyəvi
iş aparan təşkilatçı-pedaqoqu
Ətraflı
İSKƏNDƏROV ÖTKƏM
Uşaq və yeniyetmələrlə tərbiyəvi iş aparan təşkilatçı-pedaqoqu

5 oktyabr 1955-ci ildə Neftçala şəhərində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 2 il M.Əliyev adına İncəsənət İnstitutunun “aktyorluq” şöbəsində təhsil almışdır. 1975-1979-cu illərdə Moskva şəhərində Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunda SSRİ Xalq Artisti Y.Matveyevin rəhbərlik etdiyi milli aktyor kursunda təhsil almışdır.
1975-ci ildən filmlərə çəkilməyə başlamışdır. Ilk filmi “Tütək səsi”, Moskvada çəkilmiş “Balamut” filmi ilə bərabər Azərbaycan, o cümlədən xarici studiyalarda ümumilikdə 46 filmə çəkilmişdir.
1991-ci ilə qədər “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında aktyor, sonra isə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində “aktyor sənəti” müəllimi, 2003-2015-ci illərdə fakültəsinin “aktyor sənəti” dekanı vəzifələrini icra etmişdir.
2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti fəxri adına, 2013-cü ildə “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanına layiq görülmüşdür.
2016-cı ilin fevral ayının 1-dən Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında uşaq və yeniyetmələrlə tərbiyəvi iş aparan təşkilatçı - pedaqoq vəzifəsində fəaliyyət göstərir.


ELŞAD RƏHİMZADƏ
Rejisssor
Ətraflı
ELŞAD FƏXRƏDDİN OĞLU RƏHİMZADƏ
Rejisssor

24 fevral 1985-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub, 2005-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Teatr və Kino aktyoru fakultəsini bitirmişdir.
1993-cü ildən 2010-cu ilə kimi A.Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında aktyor, quruluşcu rejissor vəzifəsində işləmiş, bundan başqa Azərbaycanın bir neçə regionlarında fəaliyyət göstərən Dövlət Kukla teatrlarında tamaşalara quruluş vermişdir.
2014-cü ildən 2017 ci ilə qədər Dövlət Uşaq Filarmoniyasının tərkibində yaradılmış Musiqili Uşaq teatrının bədii rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır.
2016-cı ildən isə Gənc Tamaşacılar teatrında quruluşcu rejissor vəzifəsində çalışır.

Quruluş verdiyi tamaşalar:

1. Vaqif Mustafazadə. “Fantaziya” (2003)
2. Min bir kecə nagilları əsasında. “Ələddin” (2004)
3. Əyyub Abbasov. “Şəngülüm, Şüngülüm” (2005)
4. Şarl Perro. “Qırmızı Papaq” (2005)
5. Elşad Rəhimzadə. “Sizin saat” (2006)
6. Eldar Baxış. “Məlikməmməd” (2007)
7. H. X. Andersen. “Düyməcik” (2007)
8. Elşad Rəhimzadə. “Oyuq çələngi” (2007)
9. Coni Rodari. “Çippolino” (2008)
10. Elşad Rəhimzadə. “Nağıllar Aləmində” (2009)
11. A. Şaiq. “Tık-tık xanım” (2010)
12. R. Hovard. “Quyl şəhəri” (2010)
13. Əhməd Orucoğlu. “Zınqırovlu Pişik” (2010)
14. Üzeyir Hacıbəyli. “O, olmasın, bu, olsun” (2011)
15. Şarl Perro. “Yatmış gözəl” (2014)
16. R. Hovard. “Yaşıl adam” (2016)
17. Elşad Rəhimzadə. “Maşa və ayı” (2017)
18. Conatan Svift. “Qulliver cırtdanlar ölkəsində” (2017)
19. Elşad Rəhimzadə. “Xoşbəxtlik ulduzu” (2018)
20. H. X. Andersen. “Qar Kraliçası” (2018)
21. P. Culliford. “Şirinlər” (2018)
22. A.S.Puşkin. “Qızıl Balıq” (2019)Copyrights © , Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı     |     Saytın hazırlanması: Proqres IPX