Ələddinin sehrli çırağı


İki hissəli nağıl tamaşa
Müəllif:Ərəb xalq nağılı
Quruluşçu rejissor, musiqi tərtibatı
və rəqslərin quruluşu:
NİCAT KAZIMOV (Əməkdar Artist)
Quruluşçu rəssam: MUSTAFA MUSTAFAYEV
Tryukların quruluşu: İSA ƏSƏDOV
Rejissor assisenti: VÜSAL MEHRƏLIYEV
Rollar və ifaçılar:
Şah - Atabala Səfərov (Əməkdar Artist),
Elnur Hüseynov
Vəzir - Elşən Rüstəmov (Əməkdar Artist)
Qara cadugar - Nicat Kazımov (Əməkdar Artist)
Budur - Təhminə Məmmədova, Günel Məmmədova
Tamaşanın müddəti:I hissə - 1 saat
II hissə - 50 dəqiqə
Xülasə:Ərəb xalq nağıllarının motivləri əsasında hazırlanmış bu tamaşa kasıb Ələddinin başına gələn hadisələrdən bəhs edir. Əmisinin hiyləsinə uyub köməksiz anasını atıb arzularının ardınca gedən Ələddin çox çətin sınaqlardan çıxır. Qarşısına çıxan Cin onun başına gələn əhvalatlarda mühüm rol oynayır. Lakin insan ağlı hər bir qüvvədən güclüdür. Bu tamaşada da xeyiyxah insanlar qalib gəlirlər. Ələddin yenidən öz anasına qovuşur. Maraqlı aktyor oyunu, gözəl rəqsləri olan bu tamaşada əsil nağıl hadisələri baş verir.

Tamaşadan fotolar:


Copyrights © , Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı     |     Saytın hazırlanması: Proqres IPX