Mənim ağ göyərçinim


İlk məhəbbət haqqında
iki hissəli lirik dram
Müəllif:Tamara Vəliyeva
Yeni səhnə redaksiyasının
müəllifi və quruluşçu rejissor:
CƏNNƏT SƏLİMOVA (Хаlq Artisti)
Quruluşçu rəssam: ŞOTA QLURDJİDZE (Gürcüstan Respublikası)
Musiqi tərtibatı: VLADİMİR NEVEROV
Rejissor assistenti: NOFƏL VƏLİYEV (Əməkdar Artist)
Tamaşanın plastik həlli
və rəqslərin quruluşu:
VÜSAL MEHRƏLİYEV
Şeirlərin müəllifi: MİRZƏ AĞA MİRZƏYEV
Rollar və ifaçılar:
Turan (yaşlı) - İlqarə Tosova, Təhminə Məmmədova
Тuran - Günel Məmmədova, Аsya Atakişiyeva
Аqil - Mirzəağa Mirəzyev
Bəhruz - Еşqin Quliyev
Tamaşanın müddəti: I hissə - 1 saat 5 dəqiqə
I hissə - 50 dəqiqə
Xülasə:Tamaşa gənclərin ilk məhəbbətinin tərənnümünə həsr olunub. Bir-birini böyük məhəbbətlə sevən Aqillə Turan ayrılsalar da, daxilən ömürlərinin sonuna qədər bir-birinə sadiq qalırlar. Aqil 20 yanvar hadisələri zamanı həlak olur. Turan isə Aqilin Səidədən olan oğlunun təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olur, onun anasını tək qoymur.

Tamaşadan fotolar:


Copyrights © , Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı     |     Saytın hazırlanması: Proqres IPX