VİRTUAL REPERTUAR - İyun, 2020


İYUN 2020

Müəllif və tamaşalar

Başlanır

1 iyun

I iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiə Günü

A.Şaiq. “Tıq-tiq xanım”

-14:00

2 iyun

P.Pançev. “Dörd əkizin nağılı”

-14:00

3 iyun

B.Marvin. “Yatmış gözəl”

-14:00

4 iyun

E.T.A. Hofman. “Şelkunçik”

-14:00

5 iyun

Azərbaycan xalq nağılı. “Göyçək Fatma”

-14:00

6 iyun

A.Tolstoy. “Buratinonun macəraları”

-14:00

7 iyun

A.Lindqren. “Uzuncorab Pippi”

-14:00

8 iyun

Y.Abramov, l.Bəyim. “Yarımçıq qalmış…”

-19:00

9 iyun

L.Nuren. “Mən gəldim, qızlar…” (Müharibə)

-19:00

10 iyun

Elçin. “Buzovna kəndinin əhvalatları”

-19:00

11 iyun

D.Fo,P.Filippo. “İtalyansayağı xoşbəxtlik”

-19:00

12 iyun

C.Məmmədquluzadə. “Dəli yığıncağı”

-19:00

13 iyun

M.F.Axundzadə. “Hekayəti-Xırs quldurbasan”

-19:00

14 iyun

M.Vahidzadə. (monotamaşa) “Bir səbət tənhalıq”

-19:00

15 iyun

Milli Qurtuluş Günü

M.F.Axundzadə. “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah”

-19:00

16 iyun

Ə.Haqverdiyev. “Xortdanın cəhənnəm məktubları”

-19:00

17 iyun

Ə.Haqverdiyev. “Pəri Cadu”

-19:00

18 iyun

M.Vişnek. “Qoca kloun”

-19:00

19 iyun

Azərbaycan xalq nağılı. “Göyçək Fatma”

-14:00

20 iyun

N.V.Qoqol. (monotamaşa) “Dəlinin qeydləri”

-19:00

21 iyun

A.Tolstoy. “Buratinonun macəraları”

-14:00

22 iyun

A.Lindqren. “Uzuncorab Pippi”

-14:00

23 iyun

M.Makdonax. “Gözəllik vilayətinin kraliçası”

-19:00

24 iyun

M.Vahidzadə. (monotamaşa) “Bir səbət tənhalıq”

-19:00

25 iyun

E.T.A. Hofman. “Şelkunçik”

-14:00

26 iyun

Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Günü

Y.Abramov, l.Bəyim. “Yarımçıq qalmış…”

-19:00

27 iyun

P.Pançev. “Dörd əkizin nağılı”

-14:00

28 iyun

C.Cabbarlı. “Aydın”

-19:00

29 iyun

V.Şekspir. “Romeo və Cülyetta”

-19:00

30 iyun

H.Cavid. “Şeyx Sənan”

-19:00


Copyrights © , Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı     |     Saytın hazırlanması: Proqres IPX