Romeo və Cülyetta


İki hissəli məhəbbət hekayəsi
Müəllif:Uilyam Şekspir
Quruluşçu rejissor: CƏNNƏT SƏLİMOVA (Хаlq Artisti)
Quruluşçu rəssam: ŞOTA QLURDJİDZE (Gürcüstan Respublikası)
Bəstəkar: FİRUDİN ALLAHVERDİ
Plastika: SERQEY QRİSAY (Rusiya Federasiyasının Əməkdar İncəsənət Xadimi, Sankt Peterburq)
Rejissor assistenti: GÜLNAR HACIYEVA
Rollar və ifaçılar:
Eskal - Rəşad Səfərov, Elşən Hacıbabayev
Paris - Vüqar Məmmədəliyev
Montekki - Məhərrəm Musayev
Kapuletti - Nofəl Vəliyev (Əməkdar Artist)
Romeo - Elnur Kərimov, Mirzə Ağa Mirzəyev
Cülyetta - Günel Məmmədova, Asya Atakişiyeva
Tamaşanın müddəti: I hissə - 1 saat 05 dəqiqə
II hissə - 1 saat 05 dəqiqə
Xülasə:İki gəncin nakam məhəbbətinə həsr olunmuş “Romeo və Cülyetta” faciəsi özünün ideyası ilə bu gün də aktuallığını qoruyub saxlamışdır. Bu ürək göynədən faciə saf məhəbbət, sədaqət, təmiz insani duyğuları təlqin edir, müasirlərimizin, xüsusilə gənclərin estetik tərbiyəsi üçün ideya daşıyıcısına çevrilir. Tamaşanın maraqlı plastik həlli var və onu gözəl musiqi dramaturgiyası müşayiət edir.

Tamaşadan fotolar:


Copyrights © , Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı     |     Saytın hazırlanması: Proqres IPX