Unudulmayan sənətkarlar


AĞADADAŞ
QURBANOV

Xalq artisti

(1911-1965)

20 noyabr 1929-cu ildən – 10 aprel 1953-cü ilədək Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında işləyib.


MƏMMƏDAĞA
DADAŞOV

Əməkdar artist

(1912–1996)

1929-cu ildən ömrünün sonuna qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır.


ƏLİAĞA
AĞAYEV

Xalq artisti

(1913–1983)

1936-cı ildən – 1961-ci ilədək Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında fəaliyyət göstərmişdir.


HÜSEYNAĞA
SADIQOV

Xalq artisti

(1914–1983)

1931-ci il iyunun 1-dən - 1983-cü ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışıb.


MƏXFURƏ
YERMAKOVA

Əməkdar artist

(1901-1982)

1946-cı ildən ömrünün axırınadək Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır.


CƏVAHİR
İSKƏNDƏROVA

Əməkdar Artist

(1914-2003)

16 noyabr 1930-cu ildən – 1978-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışıb.


MƏHƏRRƏM
HAŞIMOV

Xalq artisti, rejissor

(1912-1969)

20 noyabr 1929-cu ildən 1944-cü ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında əvvəlcə aktyor, daha sonra rejissor, baş rejissor və direktor vəzifəsində çalışmışdır.


SÜLEYMAN
ƏLƏSGƏROV

Xalq artisti

(1915–1998)

1936-cı ildən - 10 dekabr 1998-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır.


OSMAN
HACIBƏYOV

Əməkdar artist

(1924–1979)

01 oktyabr 1948-ci ildən - 1979-cu ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır.


YUSİF
VƏLİYEV

Xalq artisti

(1917-1980)

1949-cu ildən 18 mart 1980-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır.


FİRƏNGİZ
ŞƏRİFZADƏ

Xalq artisti

(1924–2014)

08 sentyabr 1949-cu ildən (müəyyən fasilə ilə) 2011-ci ilə qədər Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktrisası olmuşdur.


SÜSƏN
MƏCİDOVA

Əməkdar artist

(1916-1986)

1934-cü ildən – 01 fevral 1982-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır.


RƏHİLƏ
MƏLİKOVA

Əməkdar artist

(1923-1996)

1943-cü ildən 1978-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır.


SOLMAZ
QURBANOVA

Xalq artisti

(1939-2013)

01 mart 1956-cı ildən – 2011-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır.


ZƏFƏR
NEMƏTOV

Əməkdar İncəsənət xadimi, rejissor

(1915-1974)

1931-ci ildən – 1941-ci ilə kimi Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında aktyor, 1942-ci ildən - 1953-cü ilə qədər quruluşçu rejissor, 1954-cü ildən 1969-cu ilə kimi isə baş rejissor vəzifəsində çalışmışdır.


ULDUZ
RƏFİLİ

Əməkdar İncəsənət xadimi, rejissor

(1922-2006)

1951-ci ildə ilk Azərbaycan qadın teatr rejissoru kimi Gənc Tamaşaçılar Teatrının rus bölməsində fəaliyyətə başlayıb. 1973-1975-ci illərdə Gənc Tamaşaçılar Teatrının teatrın baş rejissor vəzifəsində çalışmışdır.


TOFİQ
KAZIMOV

Xalq artisti, aktyor, rejissor

(1923–1980)

1943-cü ildən - 1945-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında aktyor, 1952-ci il aprel ayının 25-dən - oktyabr ayının 1-ə qədər Gənc Tamaşaçılar Teatrına baş rejissor kimi çalışmışdır.


LÜTFİ
MƏMMƏDBƏYOV

Xalq artisti, aktyor, rejissor

(1927–2004)

1945-cı ildən - 1961-ci ilə qədər Gənc Tamaşaçılar Teatrının truppasında fəaliyyət göstərib.


FİRDOVSİ
NAİBOV

Əməkdar artist

(1935-2009)

1960-cı ildən 1996-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır.


MƏMMƏD
ƏLİZADƏ

Aktyor

(1920 - 1981)

1941-ci ildən - 1981-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır.


ƏLİHEYDƏR
HƏSƏNZADƏ

Əməkdar Artist

(1913 - 01.08.1981)

1932-ci ildən - 1980-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır.


RUXSARƏ
AĞAYEVA

Əməkdar Artist

(20.02.1916 - 26.11.1994)

1950-ci ildən - 1982-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır.


HƏSƏN
ƏBLUÇ

Əməkdar artist, aktyor, rejissor

(22.04.1942 - 13.03.1994)

1964-cü ildən - 1968-ci ilə qədər aktyor, 1976-ci ildən - 1982-ci ilə qədər rejissor kimi Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır.


NİYAZİ
ƏHMƏDOV

Aktyor

(16.08.1948 - 27.10.1999)

1977-ci ildən - 1994-cü ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır.


ƏLİSƏFTƏR
QULİYEV

Aktyor

(1950-2000)

1977-ci ildən - 1994-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır.


MÜBARİZ
PAŞAYEV

Əməkdar artist

(1944-2006)

1972-ci ildən – 2006-ci ilə kimi Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır.


GÜLŞƏN
QURBANOVA

Xalq artisti

(1950–2006)

16 fevral 1979-cu ildən – 17 noyabr 2006-cı ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında fəaliyyət göstərmişdir.


XURAMAN
HACIYEVA

Xalq artisti

(1945-2005)

1972-ci ildən 15 fevral 2005-ci ilə qədər (müəyyən fasilələrlə) Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır.


RAMİZ
SƏRKƏROV

Aktyor

(1959-2007)

1980-ci ildən – 17 aprel 2007-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır.


Copyrights © , Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı     |     Saytın hazırlanması: Proqres IPX