Tıq-tıq xanım


Bir hissəli altı şəkilli alleqorik nağıl
Müəllif:Abdulla Şaiq
Quruluşçu rejissor: AĞAXAN SALMANLI (Xalq Artisti)
Rejissor: İLHAMƏ ƏHMƏDOVA
Quruluşçu rəssam: SİMURƏ MƏHƏRRƏMOVA
Musiqi tərtibatı: İRADƏ MURADOVA
Rəqslərin quruluşu: VÜSAL MEHRƏLİYEV
Rollar və ifaçılar: Tıq-tıq xanım - Günel Məmmədova
Çoban - Elnur Hüseynov
Tülkü - Müşfiq Əliyev
Siçan bəy, keçi - Rasim Cəfərov (Əməkdar artist),
Elnur Kərimov
Tamaşanın müddəti:1 saat 05 dəqiqə
Xülasə:Abdulla Şaiqin “Tıq-tıq xanım” iki hissəli nağıl-tamaşası uşaqların sevimli nağılı əsasında səhnələşdirilmişdir. Tamaşa dostluqdan, xeyirxahliqdan bəhs etməklə yanaşı, həm də düzlüyü tərənnüm edir. Ona görə də bir sıra sınaqlara məruz qalan Tıq-tıq xanımla Siçan arasında dostluq qələbə çalır, onlar barışırlar. Tamaşada uşaqlarmızın marağına səbəb olacaq şən mahnılar və maraqlı rəqslər də var.

Tamaşadan fotolar:


Copyrights © , Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı     |     Saytın hazırlanması: Proqres IPX