Tamaşalar


Abdulla Şaiq “Tıq-tıq xanım”Şarl Pero, Blangi Marvin “Yatmış gözəl”Azərbaycan Xalq Nağılı “Göyçək Fatma”Ərəb Xalq nağılı "Əlibaba və qırx quldur"Ərəb Xalq nağılı “Ələddinin sehrli çırağı”Nizami Gəncəvi “Xeyir və Şər”Rəsul Rza “Ana qaz”Ernest Teodor Amadey Hofman “Şelkunçik”Kamran Ağabalayev “Şahzadə Xəzərin nağılı”Dilsuz "Əlincə qalası"Panço Pançev “Dörd əkizin nağılı”Süleyman Sani Axundov, Abdulla Şaiq “Qaraca qız”Aleksey Tolstoy “Buratinonun macəraları”Astrid Lindqren “Balaca və damda yaşayan Karlson”Mikayıl Müşfiq “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm”Abdulla Şaiq “Danışan gəlincik”Yevgeni Şvarts “Qırmızı papaq”Süleyman Rüstəm “Çimnaz xanım yuxudadır”Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev “Pəri Cadu”Hüseyn Cavid “Şeyx Sənan”Cəfər Cabbarlı "Aydın"Knut Hamsun “Viktoriya”Tamara Vəliyeva “Mənim ağ göyərçinim”Mirzə Fətəli Axundzadə “Hekayəti-Xırs quldurbasan”Mirzə Fətəli Axundzadə “Sərgüzəşti vəziri Xani Lənkəran”Əli Əmirli “Mən səni sevirəm – MSS”İlyas Əfəndiyev “Məhv olmuş gündəliklər”Uilyam Şekspir “Romeo və Culyetta”Elçin “Buzovna kəndinin əhvalatları”Mate Vişnek “Qoca kloun”Mirzə Fətəli Axundzadə “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah”Mirzə Fətəli Axundzadə “Hacı Qara”Firuz Mustafa “Pələng ili”Lars Nuren “Mən gəldim, qızlar” (“Müharibə”)D.Fo, P.Filippo. “İtalyansayağı xoşbəxtlik”Əli Əmirli “Hasarın o üzü”Martin Makdonax “Lineyn vilayətinin Gözəllik kraliçası”Martin Makdonax “Konnemarada bir kəllə”Martin Makdonax “Yalqız Qərb”Peter Turrini “Axır ki, qurtardı...”Patrik Züskind “Kontrabas”Semuel Bekket “Sözsüz”Rövşən Ağayev “Bir gecənin nağılı”Məcid Vahidzadə “Bir səbət tənhalıq”İlyas Əfəndiyev “Sarıköynəklə Valehin nağılı”Şarl Perro ”Çəkməli pişik”Xalq nağılı “Qoğalın nağılı”V.Siqarev “Ağ ölüm”U.Şekspir “III Riçard”P.Nurəliyeva “Dəcəl keçi”Hüseynbala Mirələmov “Miras”Hans Xristian Andersen “Çirkin ördək balası”Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev “Xortdanın cəhənnəm məktubları”Sevinc Elsevər “Arzu və Murad”Əjdər Ol “Biri vardı, biri yox”Xanımana Əlibəyli “Dovşanın ad günü”Rus Xalq nağılı “Möcüzəli turp”K.Qoldoni “Mehmanxana sahibəsi”V.Şuqrayeva, Ə.Əmirli “Qohumlar”S.Şeyda “Tülkü, tülkü, tünbəki”Astrid Lindqren. “Uzuncorab Pippi”Xanımana Əlibəyli. “Aycan”Məhəmməd Füzuli. “Leyli və Məcnun”Ə.Əmirli. “Ünvansız qatar”Y.Abramov, L.Bəyim. “Yarımçıq qalmış”Azərbaycan Xalq nağılı “Məlikməmməd”Canni Rodari. “Çipollino”Amaliya Ömərova. “Eşq-i Nigar”Elşad Rəhimzadə. “Qulliver cırtdanlar ölkəsində”Pierre Culliford. “Şirinlər”Migel De Servantes.
“Don Kixot”Y.Etin və V.Livanov.
“Bremen musiqiçiləri”Nicat Kazımov.
“Tanrıya 14 məktub”Pərvin Nurəliyeva.
“Mən öləndə, ağlama”Ağaxan Salmanlı.
“Möcüzəli pillələr”Cəfər Cabbarlı.
“Oqtay Eloğlu”İ.Zeyniyev.
“Varislər”Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə.
“Dəli yığıncağı”Anar.
“Şəhərin qış gecələri”
Copyrights © , Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı     |     Saytın hazırlanması: Proqres IPX